Wind

לא חבל שהסוכך החשמלי במרפסת יישבר? תנו לבית החכם לשמור עליו.

בגרסה הדיגיטלית הנפוצה, החיישן מופעל כאשר מהירות הרוח עוברת סף מסוים, ומופסק כאשר המהירות יורדת מתחת לסף אחר.
הגירסה האנלוגית מאפשרת מדידה של מהירות הרוח.

מיקום החיישן
ממקמים את החיישן בד"כ על הגג או במרפסת.

שימושים לחיישן הרוח
כשחיישן הרוח יופעל, הסוכך החשמלי יתקפל.