Video

רוצים שהשליטה על אביזרי Video תעבוד כמו שצריך? הוסיפו רכיב זה למערכת הבית החכם ותנו למערכת הקול שלכם לנגן.

גלאי אות הווידאו מזהה האם מכשיר מוציא אות ווידאו.

במערכות בית חכם בסיסיות, שולטים רק על מערכות החשמל. במערכות מורכבות יותר, שולטים גם על מערכות הקולנוע הביתי ועל מערכות נוספות.

על חלק גדול מהציוד לקולנוע ביתי, אנו שולטים באמצעות אינפרא-אדום (IR). הבעיה היא שברוב המכשירים האלה, יש לחצן אחד בשלט לכיבוי/הדלקה. כלומר, אם נלחץ למשל על כפתור הPower ב DVD, אז או שהוא יידלק או שהוא ייכבה. ה Video Signal Detector נותן אינדיקציה  אם המכשיר פועל.
מיקום הגלאי
יציאת Video out של הטלוויזיה/ווידאו/DVD

שימושים לגלאי
בתרחיש לילה טוב נרצה לכבות את כל המכשירים. נוסיף לתרחיש בדיקה אם מתקבל אות ווידאו, ורק אם מקבלים אינדיקציה שהמכשיר דולק אז דואגים לשלוח קוד Power.
בתרחיש DVD Play, בנוסף לשינוי audio source ו- video source, נוסיף בדיקה אם ה DVDדלוק. אם לא אז נשלח קוד power, נבצע השהיה ואז נשלח את קוד ה play.
בתרחיש צפייה בטלוויזיה, נרצה באמצעות לחיצה על כפתור אחד בלבד לראות את התחנה. התרחיש יבדוק אם הטלוויזיה דלוקה ואם לא אז יפעיל אותה, יעביר את התחנה בממיר, יפעיל את הרסיבר וישנה audio source ו video source.

טיפ 1: ליותר ויותר רסיברים יש היום קודים נפרדים להדלקה ולכיבוי. אם אתם עומדים לפני רכישה של רסיבר, חפשו כזה שיאפשר שליטה נפרדת על ההדלקה והכיבוי.
אפשר גם לבצע sensing לרסיברים, ותוכלו לקבל ייעוץ אצלנו כיצד לעשות זאת.

טיפ 2: השליטה הטובה ביותר על מכשירים היא באמצעות תקשורת. היתרון של שליטה שתקשורת הוא שלא רק שולחים נתונים למכשיר אלא גם מקבלים ממנו חזרה מידע. אם יש לכם למשל רסיבר שנשלט בתקשורת, תוכלו להפעיל אותו תמיד בעוצמה מסוימת.
הבעיה היא שהרוב המכריע של מכשירי ה Audio/Video נשלט רק באמצעות IR, וציוד הנשלט בתקשורת נמצא ברמות מחיר גבוהות. לעומת זאת מקרנים כן מגיעים בד"כ עם שליטה בתקשורת. אם אתם לפני רכישת מקרן, וודאו שהמקרן יודע לקבל פקודות תקשורת.