Temprature

תנו לבית החכם לפנק אתכם, ויותר לא תסבלו מחום/קור ביום או בלילה.

חיישן הטמפרטורה הוא חיישן אנלוגי המספק מתחים שונים בהתאם לטמפרטורה הנמדדת.

מיקום החיישן
חשוב להבין שמדידת הטמפרטורה נכונה רק למקום בו נמצא החיישן. מדידה בנקודות שונות בחדר תיתן תוצאות שונות, וההפרשים יכולים להגיע למספר מעלות באותו החדר!
מסיבה זו חשוב למקם את החיישן  במקום שיבטא את מה שרוצים למדוד. למשל אם רוצים למדוד טמפרטורה ממוצעת לחדר, לא נמקם את החיישן מול פתח המזגן, וגם לא בסמוך למכשירים פולטי חום.

דיוק המדידה
צריך להכיר בעובדה שלמעגלים האלקטרוניים יש אחוז דיוק מסוים. לכן קשה לקבל מדידה אבסולוטית מדויקת. סטיות של כמעלה אחת הן בהחלט סבירות.

במערכות של לוג-אין קיימת אפשרות לתיקון לוגי של המדידה, המסתמך על חישוב ממוצעים ועל איפוס מול מכשירי מדידה אחרים. בדרך זו ניתן להגיע לדיוק משופר של עד עשירית המעלה.

שימושים לחיישן הטמפרטורה
השימוש הקלאסי הוא בשילוב עם מערכות מיזוג או חימום.
למזגנים למשל יש כיוון טמפרטורה, אבל האם אתם אוהבים שהמזגן פועל ברציפות כל הלילה?
בבית החכם תוכלו להפעיל תרחיש כמו: אם הופעל תרחיש "לילה טוב" וגם הטמפרטורה מעל 27 מעלות אז הפעל את המזגן במצב קירור עד שהטמפרטורה תרד ל 24 מעלות.

בתרחישים מסוג זה חשוב להוסיף תנאי שיבטל את התרחיש, למשל עם הפעלת תרחיש "בוקר טוב", אחרת המזגנים ימשיכו לפעול גם כשנצא לעבודה!

שימושים נוספים לחיישן טמפרטורה: שליחת התראות אם הטמפרטורה של מערכת מסוימת חוצה את הגבולות שהוגדרו לה (בשימושים צבאיים ובמערכות ממוחשבות רגישות)