Smoke

גלאי עשן בבית החכם יגבירו את רמת הבטיחות בבית.

גלאי העשן הוא גלאי דיגיטלי, המספק מתח של 12VDC או 24VDC כאשר הוא מגלה עשן.
כדי להמיר את המתח למגע חשמלי, יש לחבר את הגלאי לממסר מתאים.

מיקום הגלאי
מיקום הגלאי צריך להיות בדרך כלל בתקרה במרכז החדר. לא מומלץ לשים גלאי עשן במטבח כדי לא לקבל התראות שווא.

שימושים לגלאי העשן
כשגלאי העשן יופעל, נרצה לקבל התראה מיוחדת.
תרחיש גילוי העשן יפעיל צופרים, יתקשר למספרי טלפון שהגדרנו וישמיע התראה מתאימה, וישלח הודעות SMS