Rain

מכירים את לכלוך הטיפות על החלונות אחרי הגשם? הבית החכם יכול לצמצם בניקיון החלונות.

חיישן הגשם מכיל לוחות סופגים שמפעילים את החיישן כאשר יורד גשם. בחיישנים אלה יש אפשרות לכוון הן את הרגישות בה מופעל החיישן, והן את הרגישות של מצב 'יבש'

מיקום החיישן
במקום גלוי לא מתחת לגג.

שימושים לחיישן הגשם
כשחיישן הגשם יופעל, התריסים החשמליים יירדו.

אזהרה: תרחישים אוטומטיים להורדת תריסים עלולים להיות מסוכנים. לא תרצו שהתריסים ירדו על התינוק! יתרה מכך, אתם עלולים אפילו לא לדעת מזה! הפעלת תרחישים מסוג זה דורשת שיקול דעת ומחשבה צעד אחד קדימה.