Motion

הוסיפו בטיחות נוחות וחסכון לבית החכם באמצעות חיישן התנועה.

חיישן התנועה מזהה תנועה בחדר. לחיישן זה יש זווית פתיחה מסוימת שרק בה הוא יכול לזהות תנועה.

מיקום הגלאי
בגובה 2.10 מטר, בפינות החדר.

שימושים לגלאי
אם לא זוהתה תנועה בסלון במשך רבע שעה, כיבוי אורות ומזגנים.
כניסה לשירותים באמצע הלילה תדליק אור קטן ותכבה אותו לאחר 10 דקות.
אם תחת חסותכם אדם מבוגר או מוגבל, ולא הייתה תנועה בחדרו בשעתיים האחרונות, לשלוח הודעת SMS כדי שתוודאו שהכל בסדר.
אם יש תנועה בחצר בשעת לילה מאוחרת, לאחר שכבר הפעלתם את תרחיש לילה טוב, הצפת כל הגינה באור.