Magnet

תנו לבית החכם אינדיקציה שהתריסים, החלונות והדלתות סגורים.

גלאי המגנט נותן מגע כאשר שני החלקים שלו מספיק קרובים. הוא מאפשר מתן אינדיקציה לגבי סגירה של חלונות, דלתות ותריסים.

מיקום הגלאי
יחידה אחת קבועה בקיר או במשקוף, והיחידה השנייה על החלק הנע.

שימושים לגלאי
אם דלת הבית נפתחת בשעות היום כשאתם בעבודה, התקשרות למספרי טלפון או שליחת SMS,הפעלת צופרים, הפעלת מערכת ההקלטה של המצלמות, והשמעת קולות נביחה של כלב עצבני.
אם 2 דקות לאחר הפעלת תרחיש לילה טוב (שבין השאר מוריד את התריסים), איזה שהוא תריס לא נסגר (כי יש חפץ שמונע מהתריס לרדת), אז תן התראה מתאימה.
הפעלת תרחיש 'תריסי אור' שמביא את התריסים למצב חצי סגור.