Flood

חזרתם פעם לבית מוצף לאחר שמכונת הכביסה שפכה כמויות אדירות של מים? מצאתם פעם את חדר המנועים של הבריכה מוצף במים? המרתף התמלא פעם במים? הבית החכם יכול להתריע מיד עם ההצפה הבאה ולחסוך הרבה עוגמת נפש.

גלאי ההצפה ייתן התראה מוקדמת על הצפה.

מיקום הגלאי
לגלאי שני חלקים. המשדר האלחוטי מוצמד לתקרה, וגלאי ההצפה ממוקם במקום אליו עלולים להגיע המים כתוצאה מנזילה או מהצפה.

שימושים לגלאי
במקרה של הצפה, שליחת הודעות SMS והודעות טלפוניות. סגירת ברזים חשמליים אם יש כאלה. ניתוק מערכות חשמל מסוימות (כדי למנוע קצר חשמלי).