IR Repeater

חשבתם פעם שהיה נחמד לו הייתם יכולים להעיף את הרסיבר, ה DVD והממיר למקום נסתר – כזה שלא יפריע?

הרבה פעמים עדיף לשים את כל מערכת הקולנוע הביתי במקום נסתר – למשל בתוך ארון או בחדר סמוך. לא תמיד אנחנו רוצים לראות את הממיר. מספיק לנו לשלוט עליו. העניין הוא שכדי לשלוט על המכשירים צריך קשר עין.

איך זה עובד?

באמצעות ה IR Repeater אפשר לשלוט על ציוד שנמצא מאחורי דלתות וקירות.

IR Repeater
שליטה על ציוד מאחורי קירות

ה IR Repeater יודע לקלוט אותות אינפרא אדום (IR) דרך מקלט שמחובר אליו, ולשדר הלאה את האותות אל המשדרים שמחוברים אליו.

צד המקלטים נראה כך:

צד מקלטים

צד המשדרים נראה כך:

צד משדרים

התקנת הציוד

התקנת המכשיר פשוטה ביותר. ממקמים את ה IR Repeater, למשל מצמידים אותו לדופן הארון או לקיר. לאחר מכן, מעבירים עינית משדר לכל מכשיר שעליו רוצים לשלוט (לא להדביק עדיין!), ומחברים אל ה IR-Repeater בצד המשדרים. את עינית המקלט ממקמים במקום המתאים ומחברים ל IR Repeater בכניסת המקלט. מוודאים שאין בלבול בין משדרים ומקלטים, ואז מחברים את המתח.

עכשיו אפשר לבדוק את המיקום המדויק בו צריכות להיות העיניות, ולהדביק אותם. שמים את העיית בפנל החזית של המכשיר (למשל הרסיבר). אפשר לשים מדבקה זמנית כדי שהעינית לא תיפול. אם הציוד בתוך ארון, סוגרים את הארון כדי שלא יהיה קשר עין, מכוונים את השלט לכיוון עינית המקלט, ושולחים עם השלט פקודה למכשיר (למשל הדלקת הרסיבר). אם הרסיבר נדלק, מצאנו את הנקודה. אם לא, מזיזים מעט ימינה ושמאלה וחוזרים על הניסוי עד שמגיעים לנקודה בה זה עובד. לאחר שמצאנו את הנקודה, מומלץ עדיין להזיז את עינית המשדר מעט לצדדים כדי לנסות לאתר את הנקודה המרכזית. לאחר שמצאנו את הנקודה המרכזית בה הבכשיר עובד, מסירים את המדבקה שעל העינית, ומדביקים על המכשיר.

לסיום, מומלץ להצמיד או להדביק את החוטים כדי שלא יתעופפו בעתיד כשמנקים את הציוד.

להלן סרטון המדגים את חיבור המכשיר ואיך הוא פועל: